C L O U D S C A L E

Loading

Att vara digitala bolagsoptimerare

Cloudscale är ett IT bolag som har en vision om att vara ett attraktivt IT bolag för kunderna och medarbetarna. Samhället är i ständig rörelse och IT likaså. Därför strävar vi alltid att hjälpa organisationer med att lyckas i deras mest viktiga IT och förändringsinitiativ.

zero to hero

Här arbetar vi med organisationer för att optimera deras digitala infrastruktur och dra nytta av digitala möjligheter. Med hjälp av lean IT-principer hjälper vi till med analys, anskaffning och hanteringen för att skapa en digital IT infrastruktur som är flexibel, strategiserad och utvecklas med eller definierar verksamhetens framtid.

Optimera bolaget

Bristen på förståelse för vad er strategi är, det är det ursprungliga misstagandet.
Vi utvärderar hur ditt företag tänker på strategi och genomförande, eftersom detta i slutändan återspeglas i implementeringen. En övergripande och begränsande tro är att strategi och genomförande är två separata distinkta aktiviteter. Vilket ofta leder till en situation där strategin bara sker på ledningsnivå och utförandet landar vid fötterna på resten av organisationen när de slår sig ner för att titta på den obligatoriska PowerPoint-presentationen.

Säkra er data

Vi blir mer och mer beroende av informationssystem som både samhällen och organisationer. Följaktligen ökar säkerhetshoten mot information och behandling av information. Du kan omvandla dina cyber- och informationssäkerhetsinitiativ från att vara en kostnad och en börda till att vara en värdedrivare och motståndskraftsmlikgörare.

Vi stöttar er acceleration av verksamheten.

Vi är ett gäng nyfikna nördar som arbetar inom ett brett spektrum av branscher, sektorer och discipliner. Det som förenar oss är en enorm tro på kraften i samarbete och en kärlek till problem.

Därför strävar vi att driva och stötta organisationers utveckling snarare än följa den. Och om man ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse för att möte utmaningarna i tid.

 • React
  Genom att utmana konventionell strategirådgivning genom ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt, som engagerar organisationen och gör att människor äger sina viktigaste val.
 • Adapt
  ‘Excellence in execution’ toppar listan över utmaningar som globala vd:ar och deras verksamheter står inför år efter år. Vårt förhållningssätt till strategi bygger på tron att det är en design snarare än ett problem som ska lösas. Vi driver verkliga omvandlingar och verkliga samtal med riktiga människor.
 • Transform
  Vi måste förändra hur vi förändras. Mer specifikt måste vi ifrågasätta vårt eget tänkande, anekdotiska bästa praxis och aldrig sätta "förändringsarbetet" på autopilot. Och vi tror att det är en grundläggande nödvändighet att försöka förstå paradoxerna - den irrationella men ändå på något sätt förutsägbara mänskliga sidan av hanteringen av förändring.
Läs mer

Arbeta smartare,
inte hårdare.

Pressen ligger på att leverera högkvalitativa produkter till lägre kostnad och ökad hastighet, vilket innebär att vi måste anta ett tankesätt av ständig förbättring - att tänka nytt, agera magert och ständigt uppfinna oss själva.

Pressen ligger på att leverera högkvalitativa produkter till lägre kostnad och ökad hastighet, vilket innebär att vi måste anta ett tankesätt av ständig förbättring - att tänka nytt, agera magert och ständigt uppfinna oss själva.

 • Digital transformation & bolagsoptimering
  Oavsett om det gäller IT-fotavtryck, underhåll, leveranskedja, IT-automatisering, nätverk, affärsoptimering, efterfrågan på misslyckanden eller leverans av tjänster, måste organisationer ständigt förbättras för att hänga med.
 • Klimat Positivt Mindset
  Klimatagendan kommer sannolikt att kräva nya sätt att tänka, och solid planering är inget undantag. En uppenbar plats att komma igång är att titta på minskning av koldioxidavtrycket.
 • Strategisk Management
  Genom att främja organisatorisk aktivism och bygga vidare på individernas energi och passion kan varje organisation göra stor skillnad. Ur ett upphandlingsperspektiv på IT-hårdvara kan varje berörd aktör positivt bidra till företagets hållbarhetsresa.
Läs mer

Hur kan vi koppla kärnan i vår verksamhet till er?

Den digitala tidsåldern är verkligen här, och när det kommer till digital affärstransformation är det inte en fråga om om, utan när. Rätt strategi och IT-infrastruktur kan optimera verksamheten, förbättra produktiviteten och påskynda tillväxten – men fel kan bromsa även den mest kunniga organisationen.

Vi ger insikter i branschens utmaningar, accelererar affärsnyttan, förnyar genom konvergens och digital och skapar en positiv inverkan i världen.

Affärsnyttan

Vi tar era nuvarandde utmaningar ocah agerar efter dem. Cloudscale är specialiserat på att hjälpa allt från nya till etablerade företag att hantera IT och verkamhetsutmaningar och utveckla affärsrelationen och nya möjligheter.

Läs mer

Växverk eller kramp

När den digitala transformationen påskyndar förändringen är företagen mer anslutna till kunderna än någonsin. Vi hjälper kunder att anpassa sig och dra fördel av störningar för att skapa en konkurrensfördel genom sina initiativ.

Läs mer

Digitala lyftet

Förändring är oundviklig, men som människa har vi ett naturligt motstånd mot det. Och även om det kan vara svårt, kan du antingen förändras med tiden, eller av dem. Det är därför verksamheten som gör förändring till en del av arbetssättet som formar framtiden.

Läs mer

IT Konsulter

Vi hjälper företag att övervinna resursutmaningar som står i vägen för digitala framsteg och skapa förändringen som hittar rätt kompetens för – deras verksamhet.

Läs mer

Strategi och Ledning

Vi hjälper organisationer med transformerande tillväxt, strategiutveckling, implementering, digital strategi och förändringsarbeten.

Läs mer

Bolagsoptimering

Vår inställning till problemlösnings gör skillnad för våra kunder och hjälper dem till att optimera kärnverksamheten samtidigt som man utforskar det nya inte sällan med teknik som grund.

Läs mer

Vad har vi gjort tidigare genom åren

Vi hjälper kunder att bygga effektiv teknik och innovationshanteringskapacitet för både intern personal och deras bredare ekosystem för att möta dessa utmaningar. Vi gör skillnad för kunderna genom att hjälpa till att skapa framtidsberedda organisationer.

Vi hjälper kunder att bygga effektiv teknik och innovationshanteringskapacitet för både intern personal och deras bredare ekosystem för att möta dessa utmaningar.

Vår verksamhet bygger på att hjälpa er till framgång

Så vi bestämde oss för att vara det företaget som ser till att kunders verksamhet och infrastruktur funkar precis så bra som alla förväntar sig. Perfekt anpassad efter kundernas och användarnas unika behov. Och eftersom detta funkar – och hjälper våra kunder att nå sin fulla potential – så märks den inte.


Precis som all annan infrastruktur. När den funkar.

Välkommen till oss.

900+

Hjälpta kunder genom åren

20+

År inom IT infrastruktur

10+

Strategiska Partners och Logistikcenters

Hållbarhet

Vi tror att IT, i kombination med kunskap och kreativitet, kan förbättra produktiviteten och levnadsstandarden i hela samhället. Vår övertygelse är att IT även kommer att spela en viktig roll för att hjälpa till att möta de oåterkalleliga effekterna av klimatets och samhällets förändringar. Vi måste därför utforma och implementera en strategi för långsiktig hållbarhet i vår verksamhet.


I vårt hållbarhetsmål och CSR arbete synliggörs de framsteg vi gör för att uppnå våra mål.

Våra hållbarhetsmål

Vad säger våra partners & kunder

När utmaningar buntas ihop har människorna bakom Cloudscale alltid haft en lösning eller väg framåt.

När utmaningar buntas ihop har människorna bakom Cloudscale alltid haft en lösning eller väg framåt.

Let's connect!

Kom i kontakt med oss direkt eller gör förfrågningan genom att kontakta oss via formulär, e-post eller telefon.

Kom i kontakt med oss direkt eller gör förfrågningan genom att kontakta oss.

Letar ni efter en partner & som stöttar er under hela resan?

Vårt tillvägagångssätt för digital problemlösning och rådgivning gör skillnad för våra kunder och hjälper dem att upptäcka nya sätt att engagera kunder och skapa differentierade produkter och tjänster.

Vårt tillvägagångssätt för digital problemlösnings och rådgivning gör skillnad för våra kunder.

Kontakta oss