Skip links

Bolagsoptimering

Vad omfattar ett sådant åtagande

Ta ett möte med oss

  Bolagsoptimering

  Bolagsoptimering är processen att förbättra effektiviteten, produktiviteten och prestandan i en organisation. Detta kan gälla både intern verksamhet och externa produkter. Big data och integrationer mot verksamhetssystem kan användas för att påverka nya metoder som driver affärsoptimering – vilket gör det möjligt för företag att uppnå mer.

  Smartare analys genom förbättrad datamodellering, maskininlärning och artificiell intelligens hjälps företag att identifiera de bäst lämpade digitala verktygen och innovativa tillvägagångssätt

  Bolagsoptimering är en metod för att öka effektiviteten inom en organisation genom att förbättra processerna för att uppnå affärsmålen. Det finns olika sätt att optimera processer, men huvudmålet är att minska kostnaderna och maximera resultaten. Tre viktiga områden där optimering kan ske är genom utrustningsoptimering, operativa rutiner och styrningsoptimering. Genom att optimera utrustningen kan företag upptäcka flaskhalsar och förbättra användningen av befintliga verktyg. Genom att automatisera operativa rutiner kan processer förbättras och alla kan vara involverade. Genom att optimera styrning kan företag minska kostnader och maximera produktionen. Denna optimering är en del av Business Process Management och kan vara unikt för varje företag. Exempel på processoptimering inkluderar att förbättra beställningsprocessen, eliminera onödiga steg och minska ledtiden.

  Vi erbjuder en tjänst som ger er verksamhet en ”On-Call” funktion där konsulter finns tillgängliga för att kontinuerligt optimera er verksamhet.

  Bolagsoptimering är en integrerad del av allt vi gör och kombinerar delar av processlivscykelhantering, processutvinning och processautomatisering i ett. En helhetssyn på detta gör det möjligt för oss att hantera dataflödet och föra människor, processer och teknik närmare varandra med mindre irritation i leden vid eventuella förändringar som sker.

  Därmed ser Vi kontinuerligt över er organisations utmaningar, processer och funktioner och skapar förutsättningarna för att ni ska kunna fokusera på ”rätt” saker och vi stöttar er med det vardagliga. Nedan är ett par områden vi tittar på…

  • Molnbaserade programvaru- och infrastrukturplattformar för ökad smidighet, skalbarhet och kostnadseffektivitet.
  • Programvara för distansarbete och samarbete som hjälper personalen att arbeta var som helst, när som helst.
  • Implementering som en tjänst som minskar kapitalkostnaderna till förmån för driftskostnader.
  • Transformationstjänster som hjälper organisationer att ompröva sin nuvarande strategi och det tekniska ekosystem för att systematiskt utbilda organisationen i nya verktyg och processer.

  Kontakta oss

  Frågor? Låt oss prata om det.

  Business Managed Services ger företag outsourcing av specifika funktioner  av IT-relaterade tjänster, inklusive nätverkshantering, säkerhet och lagring.

  Våra tjänster har ett mål. Att förbättra den operativa effektiviteten genom managerade it tjänster, medan Bolagsoptimeringen fokuserar på specifika processer och funktioner ex. Säljstöd, Kundservice, FinOps med mera.

  Vi erbjuder skräddarsydda lösningar i två kraftfulla former:

  Omfattande Managed Services och konsultation. Stöttar vi er att lyfta er infrastruktur i Data Centret med vår expertis, vilket säkerställer sömlös drift och upplås den fulla potentialen i ert digitala landskap.

  Initiativ för digital omvandling
  Företag som genomgår digital omvandling kräver ofta expertis inom mikrotjänster, Kubernetes och automatiseringsverktyg för att modernisera sin infrastruktur och sina applikationer.

  Migrering till molnet
  Organisationer som flyttar till molnet, särskilt till publika moln som AWS och Azure, drar nytta av konsulter som är väl insatta i dessa plattformar för sömlös migrering och optimering.

  Implementeringar av infrastruktur som kod (IAC)
  Företag som använder Infrastructure as Code (IaC) för infrastrukturhantering och automatisering förlitar sig på experter på verktyg som Terraform och Ansible för att effektivisera och standardisera sina processer.

  Leave a comment

  This website uses cookies to improve your web experience.
  Home
  Account
  Cart
  Search