Skip links

Data driven transformation

IFS Cloud
Potentialen av er information och data är stor

Data är bränslet som driver Business Intelligence och automatisering.

Data öppnar även upp för nya affärsmöjligheter och teknologiska framsteg. Om er data och information har ett grundläggande värde, kan det vara nyckeln till att utforska helt nya affärsområden eller skapa innovativa affärsmodeller.

Genom att utnyttja data från olika källor, t.ex. programvaror, IoT-sensorer, kundfeedbackundersökningar, video, bilder med mera, kan värdefulla insikter som ligger till grund för beslutsfattande och driver innovation adderas in. Datat kan också användas för att automatisera processer som är repetitiva, tidskrävande eller felbenägna, t.ex. datainmatning, datakvalitetskontroller, dataanalys och rapportering.  Ett system som skapar dessa förutsättningar är IFS Cloud och deras moduler.

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search